Otwarcie sali gimnastycznej przy szkole w Widzowie

Oświata
21.11.2022
Otwarcie sali gimnastycznej przy szkole w Widzowie

18.11.2022 r odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie. Po wielu latach oczekiwań i starań spełniło się marzenie uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich mieszkańców Widzowa.
Dotychczas miejscem zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Widzowie była zwykła sala lekcyjna. W takich warunkach trudno było realizować program zajęć. Budowa sali sportowej była niezwykle pożądana i konieczna. Marzenia o wybudowaniu sali gimnastycznej o parametrach spełniających wymogi obiektu sportowego rozpoczęły się 20 lat temu. Pozwolenie na budowę sali uzyskane było w 2007 roku. Kolejne lata mijały na składaniu wniosków do wszystkich możliwych programów. Wreszcie w 2020 roku złożony został wniosek do programu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu pt. Infrastruktura sportowa 2020. Wniosek został pozytywnie oceniony i otrzymaliśmy 2.592.000 zł tj. 51% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania – budowa sali gimnastycznej w Widzowie. Całość zadania ostatecznie wyniosła 5.400.000 zł. W ciągu dwóch lat powstał piękny obiekt sportowy, który będzie służył temu i następnym pokoleniom.
Na uroczystość oddania do użytku nowej sali gimnastycznej na zaproszenie Wójta Gminy Kruszyna oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Widzowie przybyło wielu dostojnych gości: parlamentarzyści ziemi częstochowskiej, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej, wójtowie gmin powiatu częstochowskiego, reprezentacja Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie, przedstawiciele firm wykonawczych, radni rady Gminy Kruszyna, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy.
Atrakcją, szczególnie dla uczniów była obecność przedstawicieli CKM WŁÓKNIARZ Częstochowa – kierownictwo Klubu oraz zawodnicy, którzy przywieźli ze sobą motor żużlowy, a także ekipę SPEEDWAY FAN-CLUB również z rowerami
Historię budowy sali gimnastycznej obszernie przedstawiła Pani Jadwiga Zawadzka -Wójt Gminy Kruszyna. W swoim wystąpieniu złożyła serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu.
Jak tradycja każe każdy nowo wybudowany obiekt rozpoczyna swoje życie od przecięcia symbolicznej wstęgi. Tak też było i tym razem. Biorąc pod uwagę, że otwierany był obiekt sportowy, który ma być kuźnią talentów sportowych, miejscem narodzin przyszłych olimpijczyków wstęga miała kolory kółek olimpijskich. Aktu przecięcia dokonali: Wójt Gminy Kruszyna, Przewodniczący Rady Gminy Kruszyna, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widzowie, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pani Joanna Gawlik właścicielka firmy KROMAR, która była głównym wykonawcą robót budowlanych.
Obecni goście składali gratulacje i życzenia oraz darowali Szkole symboliczne upominki.
Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie szkoły zaprezentowali się w pięknym montażu sportowo-artystycznym nawiązującym tematycznie do igrzysk olimpijskich.
Od kilku lat przy Klubie Sportowym OLEŃKA z Kruszyny działa sekcja gimnastyki akrobatycznej. Pokaz akrobatyczny w wykonaniu młodych gimnastyków wzbudził zachwyt wyrażony gromkimi brawami.
Na zakończenie uroczystości w małej sali do ćwiczeń młodzież miała okazję do spotkania się z olimpijczykami: Stanisławem Gościniakiem, Jakubem Jelonkiem oraz Małgorzatą Rydz.
Żużlowcy odpalili motor i zaprezentowali jego osiągi techniczne. Chętni uczniowie mogli spróbować swoich możliwości na speedrowerze, oczywiście pod okiem fachowców.
Goście natomiast oglądali pozostałe pomieszczenia obiektu, szczególne socjalne i sanitarne
Sala gimnastyczna została otwarta i oddana do użytkowania uczniom, aby mogli w pełni rozwijać aktywność fizyczną. Powszechnie jest znany bowiem korzystny wpływ sportu na zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka. Pomaga on kształtować postawy życiowe – uczy jak podchodzić do sukcesów, jednocześnie w przypadku niepowodzeń , uczy pokory. Pomaga w wyznaczaniu celów życiowych, a także uczy sumienności i konsekwencji.

przejdź do galerii