Strona główna > Program Rodzina 500+

Kruszyna

BIP

Gmina Kruszyna

sekap

Urząd Gminy Kruszyna

epuap

BIP Kruszyna pl

obywatel.go.pl

Kruszyna Gmina

epuap

Kruszyna Gmina

epuap

BIP Kruszyna

SZGiP

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.Urz.

Kruszyna BIP

Dz.U.

Kruszyna

Nieodpłatne porady prawne

Kruszyna Firmy

BIP Kruszyna

BIP Kruszyna

Program "Rodzina 500+"

Program "Rodzina 500+"

Świadczenie wychowawcze, znane pod nazwą „Rodzina 500 plus” będzie realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie. Z dniem 1 kwietnia 2016r. wnioski wraz z załącznikami będzie można składać w formie papierowej lub przez Internet, wykorzystując: bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS, portal informacyjno – usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia) oraz niezależnie od Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) przez ePUAP na elektroniczną platformę usług administracji publicznej (Elektroniczne skrzynki podawcze – ESP). Wnioski są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie.

Do pobrania wzór wniosku:
w edytowalnym formacie docx (Word)
w formacie pdf (Acrobat Reader)

Termin składania wniosków:

Okres od 1 kwietnia do 1 lipca(włącznie)2016r. jest termin wydłużonym na składanie wniosków - wypłata świadczenia nastąpi z wyrównaniem od miesiąca kwietnia i w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016r. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. .

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (trwający od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r.) jest rok 2014. Osoby, które będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko kryterium dochodowe wynosi 800zł. netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1.200zł., jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia i niezależnie od osiągniętego dochodu.


Głos Gminy Kruszyna

Informacje Wójta Gminy

Głos Gminy Kruszyna

RODO - Klauzula informacyjna

RODO

Gmina Kruszyna w oku kamery

W oku kamery

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Wpisz szukaną frazę
Głos Gminy Kruszyna

Dzisiaj: 8
Wczoraj: 298
Ostatnie 7 dni: 3186
Ostatnie 30 dni: 9819
Wszystkich: 1126945

Głos Gminy Kruszyna

E-Usługi

Głos Gminy Kruszyna

Program Rodzina 500 plus

Urząd Gminy Kruszyna

Karta Dużej Rodziny

BIP Kruszyna

Odpady komunalne na terenie Gminy Kruszyna

Urząd Gminy Kruszyna

Informacje o jakośi powietrza

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy - Biuletyn Gminy Kruszyna

Kruszyna

Katalog firm Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

© 2002 - 2018 by Urząd Gminy Kruszyna  ¦  Webmaster Piotr Włodarczyk