19 sierpnia 2018 – Jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu

Stowarzyszenia
23.08.2018
19 sierpnia 2018 – Jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu

W niedzielę 19 sierpnia 2018 roku miała miejsce uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

 • Starosta Powiatu Częstochowskiego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach – Krzysztof Smela,
 • Dowódca JRG 2 w Częstochowie, przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie – kpt. Paweł Gronkiewicz,
 • Wójt Gminy Kruszyna, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie – Jadwiga Zawadzka,
 • Radni Gminy Kruszyna: Elżbieta Jasak, Roman Kołaczkowski, Marek Kruk, Andrzej Łapeta, Iwona Niemiec, Jerzy Peszke, Józef Wąsikiewicz,
 • Skarbnik Gminy Kruszyna – Ewelina Kokot,
 • Proboszcz Parafii pw. Świętego Macieja Apostoła w Kruszynie – ks. Dariusz Con,
 • Komendant Gminny Związku OSP RP w Kruszynie – dh Paweł Łapeta,
 • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Bogusławice, OSP Jacków, OSP Kruszyna, OSP Lgota Mała, OSP Widzów, OSP Jankowice i OSP Szczepocice,
 • Orkiestra Dęta OSP Kruszyna,
 • Założyciele i byli członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu,
 • Sponsorzy uroczystości i fundatorzy Sztandaru,
 • Mieszkańcy Łęgu, Kijowa i okolicznych miejscowości.

Obchody rozpoczęły się polową Mszą Świętą, którą w intencji strażaków odprawił ks. Proboszcz Dariusz Con.

Po Mszy miał miejsce uroczysty apel, który rozpoczął się od podniesienia flagi państwowej i odegrania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka przywitała przybyłych gości a Prezes OSP Łęg Piotr Piechowicz zaprezentował rys historyczny jednostki.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie jednostce OSP Łęg Sztandaru. Został on nadany jednostce decyzją Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach, a ufundowany przez Komitet Fundacji Sztandaru, na czele którego stanął Sołtys Sołectwa Łęg-Kijów Tomasz Kucharski.

Następnie Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu została odznaczona Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, nadanym jednostce przez Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku OSP RP w Warszawie.

Kolejnym punktem uroczystości było odznaczenie zasłużonych druhów. Odznaki i Odznaczenia odebrali:

 • Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – dh Tadeusz Kucharski,
 • Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Jacek Piechowicz,
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Zbigniew Zasępa,
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Przemysław Kamiński,
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Marcin Olesiński,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Ewelina Piechowicz,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Marta Wójcik,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Tomasz Kucharski,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Michał Piechowicz,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Krzysztof Wróbel,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Krystyna Łapeta,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Marzena Sikora,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Renata Stefanowska,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Jadwiga Zawadzka,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Marek Michalak,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Marcin Zasępa,
 • Odznaka Strażak Wzorowy – dh Mateusz Bartkowski,
 • Odznaka Strażak Wzorowy – dh Paweł Dyksy,
 • Odznaka Strażak Wzorowy – dh Konrad Renszmid,
 • Odznaka Strażak Wzorowy – dh Tomasz Poroszewski.

Po wręczeniu odznaczeń dla druhów nadszedł czas na uhonorowanie założycieli jednostki OSP Łęg, za trud, poświęcenie i pracę na jej rzecz. Pamiątkowe statuetki i podziękowania otrzymali:

 • Kazimierz Nawrot,
 • Stefan Klekot,
 • Kazimierz Piechowicz,
 • Krzysztof Szadkowski,
 • Henryk Szadkowski.

Następnie listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu na ręce Prezesa OSP Łęg Piotra Piechowicza złożyli:

 • Starosta Powiatu Częstochowskiego – Krzysztof Smela,
 • Wójt Gminy Kruszyna – Jadwiga Zawadzka,
 • W imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie st. bryg. Jarosława Piotrowskiego – kpt. Paweł Gronkiewicz.

Na zakończenie uroczystości koncert zagrała Orkiestra Dęta OSP Kruszyna.

W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym oraz osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji Jubileuszu.

przejdź do galerii