Herb i flaga

21 listopada 2010 roku Rada Gminy Kruszyna ustanowiła herb, flagę i pieczęci gminy Kruszyna.

Herb gminy Kruszyna przedstawia w polu srebrnym krzew kruszyny o czarnym pniu i gałęziach, liściach zielonych, pod czarnym łbem dzika o złotych szablach i oku.

Flaga gminy Kruszyna ma postać płata o proporcjach 5:8 (szerokość do długości) w kolorze zielonym. Pośrodku płata wyobrażenie godła herbowego.

Pieczęć ogólna gminna, okrągła o średnicy 36 mm, w której polu wyobrażenie godła herbowego gminy, natomiast w otoku napis: GMINA KRUSZYNA.

Pieczęć wójtowska, okrągła o średnicy 36 mm, w której polu wyobrażenie godła herbowego gminy, natomiast w otoku napis: WÓJT GMINY KRUSZYNA.

Rada Gminy

Pieczęć Rady Gminy, okrągła o średnicy 36 mm, w której polu wyobrażenie godła herbowego gminy, natomiast w otoku napis: RADA GMINY KRUSZYNA

Uzasadnienie doboru godeł i barw heraldycznych: 

W tym miejscu przywołać należy legendę, która jest wyjątkowo żywą i uważana przez lokalną społeczność za prawdziwą historię.

“Na terenach gdzie dziś leży Kruszyna rozciągały się olbrzymie lasy. Kacper Denhoff dworzanin króla, zaproszony został tu na polowanie zorganizowane przez hetmana Koniecpolskiego. W czasie łowów zapędził się za olbrzymim dzikiem odyńcem oddalając się od towarzyszy. Dopędził zwierza i zranił go. Rozjuszony dzik rzucił się na niego i niefortunny myśliwy salwować się musiał ucieczką na najbliższe drzewo, a raczej potężny krzew kruszyny. Łowy mimo wszystko zakończyły się pomyślnie, zaś Denhoff po wyjściu cało z opresji, w miejscu swego ocalenia wybudował kościół, a następnie przeniósł tu swoją siedzibę co dało początek wsi nazwanej przez niego Caurscgin czyli Kruszyna”.

W związku z tym zachowując ustalenia Studium Historyczno-Heraldycznego symbolikę (łeb dzika i drzewo) najwłaściwszym wydaje się umieszczenie w herbie drzewa (krzewu) kruszyny.