Aktualności

Zajęcia z jogi

Sport
17.09.2018r.
Urząd Gminy w Kruszynie informuje, że od października ponownie zostaną uruchomione zajęcia z jogi. Prowadzone będą przez p. Beatę Jarosz w każdy wtorek w godzinach 19.00 – 20.30 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie. Koszt jednego spotkania (90 min) 15,- zł od osoby.  Zajęcia przeznaczone są tylko dla osób dorosłych. Jogę praktykuje się […]
więcej

Po XXXIX Sesji Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
13.09.2018r.
W środę, 12 września br., odbyła się kolejna już XXXIX Sesja Rady Gminy Kruszyna.  W pierwszej kolejności Rada Gminy przyjęła protokoły z poprzednich Sesji po czym  wysłuchała sprawozdania Wójta Gminy z działalności między sesjami. Podczas sesji Pani Wójt ogłosiła wyniki oraz wręczyła nagrody zwycięzcom gminnego konkursu „Ekologiczna Zagroda 2018”. Komisja konkursowa po dokonaniu oględzin zgłoszonych […]
więcej

Debata oświatowa

Oświata
13.09.2018r.
Oświata  jest  priorytetowym zadaniem własnym gminy. Znaczne środki corocznego budżetu są przeznaczane na realizację zagadnień związanych z procesem kształcenia młodego pokolenia gminy Kruszyna. W trosce o ciągłe doskonalenie jakości nauczania gmina Kruszyna przystępuje do różnego rodzaju programów mających na celu stworzenie szkoły przyjaznej uczniowi, poprzez wzbogacenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, podwyższenie kwalifikacji nauczycieli i doskonalenie […]
więcej

Narodowe Czytanie

Kultura
11.09.2018r.
Nieco w innej formule niż dotychczas zakończyło się w Kruszynie Narodowe Czytanie. Organizatorzy akcji: wójt gminy – Jadwiga Zawadzka, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie – zdecydowali, że czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego odbędzie się na wolnym powietrzu, z wykorzystaniem scenografii i rekwizytów charakterystycznych dla epoki, w której akcja powieści się […]
więcej

Czyste powietrze

Informacje
10.09.2018r.
Ministerstwo Ochrony Środowiska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE. Program realizowany będzie w latach 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W trakcie spotkania prezentowane będą założenia Programu, omawiane rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również […]
więcej