Aktualności

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach

Rolnictwo
16.07.2019r.
Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadza badania p.n. Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. Więcej informacji znajduje się w załączonej ulotce.
więcej

Zaproszenie na rajd rowerowy

Sport
16.07.2019r.
Wójt Gminy Kruszyna zaprasza 20 lipca 2019 roku na rajd rowerowy. Start 14.00 – plac targowy w Kruszynie. Trasa około 38 km.
więcej

Prezes KRUS apeluje do rolników

Rolnictwo
15.07.2019r.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik skierowała Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw, przypominając o najczęstszych przyczynach wypadków i sposobach ich uniknięcia.  „Rozpoczęły się żniwa – okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i […]
więcej

Nowe środki finansowe z LGD „Razem na wyżyny”

Stowarzyszenia
15.07.2019r.
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” czyli Lokalna Grupa Działania funkcjonująca na terenie gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny otrzymała  bonus finansowy w kwocie 730 000,00 zł. Było to możliwe dzięki efektywnej pracy LGD oraz zaangażowaniu i chęci korzystania z funduszy unijnych przez mieszkańców naszego obszaru w minionym okresie rozliczeniowym 2016-2018, tzw. I kamieniu milowym. Na podstawie […]
więcej

Konsultacje społeczne

Informacje
12.07.2019r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
więcej