Aktualności

Afrykański pomór świń

Informacje
24.01.2020r.
W nawiązaniu do informacji otrzymanej w dniu 20.01.2020 roku od Wojewody Śląskiego w sprawie konieczności podjęcia działań zapobiegawczych w związku z występowaniem na terytorium Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) uczula się mieszkańców Gminy Kruszyna aby w przypadku znalezienia padłego dzika zgłaszali informację do Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików przyjmowane są […]
więcej

Rekrutacja do przedszkoli, szkół na rok szkolny 2020/2021

Oświata
22.01.2020r.
W miesiącu lutym 2020r. rusza rekrutacja do przedszkoli, szkół na rok szkolny 2020/2021 na terenie Gminy Kruszyna. Zasady rekrutacji w tym harmonogram składania dokumentów reguluje Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2020r. Wnioski do pobrania w każdym przedszkolu, szkole.
więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019

GOPS
22.01.2020r.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji […]
więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

GOPS
22.01.2020r.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu […]
więcej

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” ogłasza nabory na zakładanie firm

Informacje
16.01.2020r.
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” ogłasza nabory wniosków na zakładanie firm: Nabór 1/2020 na Przedsięwzięcie Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety 1. Termin składania wniosków: od 31 stycznia do 21 lutego 2020 roku. 2. Limit środków dostępnych w konkursie: 195 000,00 złotych 3. Forma wsparcia: premia 65 000,00 złotych Więcej informacji na stronie: https://razemnawyzyny.pl/nabor-wnioskow-1-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-kobiety/ Nabór 2/2020 na […]
więcej