Położenie

Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego i woj. śląskiego, obejmuje obszar 93,24 km2 położony w zlewni Warty. Ludność gminy liczy 4.888 mieszkańców zamieszkujących w 12 wsiach: Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów.

Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91 o łącznej długości 12,3 km, a także linia kolejowa Warszawa-Katowice, ze stacją kolejową Widzów – Teklinów i przystankiem w Jackowie. Lokalną sieć komunikacyjną stanowią drogi powiatowe długości 35 km i gminne długości 238 km.

Mapa gminy

Wszystkie miejscowości w gminie zasila wodociąg gminny, podając wodę z własnego ujęcia 1278 odbiorcom. W gminie Kruszyna wybudowano oczyszczalnie ścieków do której obecnie są podłączone miejscowości Widzów, Widzów osiedle oraz część miejscowości Baby i Jacków. Użytki rolne (głównie grunty kl. IV i V) stanowią 55,3% powierzchni gminy. W gospodarce gminy dominuje rolnictwo drobnotowarowe. Kilka dużych gospodarstw prowadzi produkcję zbóż, rzepaku, kukurydzy.

Część powierzchni gminy tj. 37% zajmują lasy, stanowiące część dużego kompleksu sięgającego przez granice województwa. Gospodarkę leśną prowadzi Nadleśnictwo Gidle, posiadające na terenie gminy 3 duże kompleksy lasów i zadrzewień tj. Kruszyna, Gidle, Dąbrowa Zielona. Podstawowym gatunkiem o ponad 80% udziale w składzie jest sosna pospolita, na drugim miejscu znajduje się brzoza brodawkowa oraz dęby. Nadleśnictwo Gidle jest nadleśnictwem wysokotowarowym o dużym rozmiarze pozyskiwania drewna co jednocześnie wymusza rozmiar prac odnowieniowych i pielęgnacyjnych.