Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informacje
23.02.2021
Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczynają rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88.  Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie […]
więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

Rolnictwo
10.06.2021
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS został przedłużony do 25 czerwca 2021 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu Covid-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna […]
więcej

Bezpłatne badanie kolonoskopii dla mieszkańców powiatu częstochowskiego

Informacje
09.06.2021
Inter-Med Częstochowa, ul. 1 Maja 27 w Częstochowie zaprasza mieszkańców powiatu częstochowskiego na bezpłatne konsultacje i badanie kolonoskopii w ramach „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego” Program skierowany jest do osób , które kwalifikują się do grup wiekowych : osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego niezależnie […]
więcej

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kruszyna na lata 2021-2027

GOPS
01.06.2021
Gmina Kruszyna przystąpiła do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kruszyna. W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem STRATEGII zapraszamy mieszkańców Gminy Kruszyna do wypełnienia anonimowej ankiety. Ankieta  ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze, a wyniki ankiety posłużą do jej opracowania. W związku z powyższym, proszę mieszkańców gminy […]
więcej

Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2020

Gmina
28.05.2021
Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym opracowany został Raport o stanie gminy za rok 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, tj. 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, funduszu sołeckiego i jest przedstawiany radzie gminy co roku do dnia 31 maja. Przygotowanie przez wójta raportu o stanie […]
więcej

Dzień Samorządu Terytorialnego

Gmina
27.05.2021
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, przypadającego 27 maja, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom, które współtworzą samorząd. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kruszynie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych, radnym, sołtysom oraz wszystkim pracownikom samorządowym. Życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej na rzecz naszej lokalnej społeczności oraz wszelkiej pomyślności […]
więcej
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informacje
23.02.2021
więcej
Komunikat KRUS – Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Komunikat KRUS – Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Rolnictwo
27.05.2021
więcej
Uwaga! Znaleziono dwa psy!

Uwaga! Znaleziono dwa psy!

Urząd Gminy
18.05.2021
więcej
Krajowy trening sprawności syren alarmowych

Krajowy trening sprawności syren alarmowych

Urząd Gminy
14.05.2021
więcej
Konkurs fotograficzny „PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”

Konkurs fotograficzny „PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”

Konkursy
13.05.2021
więcej