Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informacje
23.02.2021
Już za miesiąc rozpocznie się spis powszechny! Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym przez statystykę publiczną, którym objęci są wszyscy mieszkańcy Polski. Więcej informacji na spis.gov.pl Rząd przyjął projekt noweli ustawy ws. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 We wtorek 2 lutego 2021 roku rząd przyjął projekt noweli ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i […]
więcej

Szczepimy się

Informacje
27.01.2021
Szanowna Seniorko/Szanowny Seniorze, w  końcu ubiegłego roku pojawił się długo wyczekiwany element walki z wirusem SARS-Cov-2 w postaci szczepionki. Szczepienie całej populacji to przedsięwzięcie wymagające zaangażowania wielu służb, ale przede wszystkim samego społeczeństwa. W pierwszej kolejności szczepione będą osoby z grupy największego ryzyka. Dla sprawnego przeprowadzenia zabiegu konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Osoby, które ukończyły 80 […]
więcej

Zmiana organizacji ruchu drogowego

Informacje
16.04.2021
Wykonawca autostrady A1 firma POLAQUQA Sp. z o.o. informuje, że w dniach 19-20 kwietnia 2021 r. wystąpią zmiany organizacji ruchu drogowego w zakresie przejazdu pod budowaną autostradą w miejscowościach Kruszyna i Bogusławice.
więcej

Akcja „AZBEST”

Informacje
15.04.2021
Urząd Gminy w Kruszynie informuje właścicieli nieruchomości, którzy zdemontowali lub zdemontują w I półroczu 2021 r. z dachów wyroby zawierające azbest (eternit), że Gmina ma możliwość pozyskania środków finansowych na ich odbiór, transport i unieszkodliwienie. W związku z tym prosi się zainteresowanych o zgłaszanie swoich potrzeb w siedzibie Urzędu Gminy Kruszyna, w pokoju 6A, w […]
więcej

Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora

Oświata
13.04.2021
WYMAGANIA FORMALNE 1.  obywatelstwo polskie, 2. minimum wykształcenie zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym, 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 4. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), 5. nieposzlakowana opinia, 6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie […]
więcej

Zaproszenie na koncert

Zaproszenie
13.04.2021
W imieniu Pani Poseł Lidii Burzyńskiej zapraszamy na Koncert Pieśni Patriotycznych z okazji 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
więcej

XXIV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
06.04.2021
Informuję, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących […]
więcej
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informacje
23.02.2021
więcej
Szczepimy się

Szczepimy się

Informacje
27.01.2021
więcej
Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

Życzenia
02.04.2021
więcej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – terminy dostaw

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – terminy dostaw

GOPS
30.03.2021
więcej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – podrogram 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – podrogram 2020

GOPS
30.03.2021
więcej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

GOPS
30.03.2021
więcej