Urząd Gminy

Urząd Gminy Kruszyna
ul. Andrzeja Kmicica 5, 42-282 Kruszyna

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek – piątek od 730 do 1530

e-mail: ug@kruszyna.pl
Biuro Obsługi Interesanta: EBOI
Woda i ścieki: QWEB
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-26497-75598-SERAE-18
Adres skrytki ePUAP: /853xtaon2b/eod

Telefon: +48 34 320-20-03
Fax: +48 34 320-20-54

Nr rachunku w BS Mykanów:
17 8258 0005 2001 0000 0228 0001

Dane do faktury:
Gmina Kruszyna
Kruszyna ul. Andrzeja Kmicica 5, 42-282 Kruszyna
NIP: 949-21-67-011

Władze gminy:

Wójt Gminy – Joanna Zasępa
tel.: 34 320-20-03, e-mail: wojt@kruszyna.pl
Z-ca Wójta Gminy –
Sekretarz Gminy – 
tel.: 34 320-20-03 wew. 27, e-mail: sekretarz@kruszyna.pl
Skarbnik Gminy – Ewelina Kokot
tel.: 34 320-20-03 wew. 29, e-mail: skarbnik@kruszyna.pl

Komórki organizacyjne urzędu:

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych
tel.: 34 320-20-03 wew. 30
Referat Finansowy
tel.: 34 320-20-03 wew. 28
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
tel.: 34 320-20-03 wew. 46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 34 387 29 87, e-mail: gops@kruszyna.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
tel.: 34 320-20-03 wew. 47, e-mail: gbp@kruszyna.pl

Pracownicy urzędu:
http://registers.bip.net.pl:1532/Person

Struktura organizacyjna urzędu:
http://registers.bip.net.pl:1532/OrganizationChart

Rejestry publiczne urzędu:
http://registers.bip.net.pl:1532/Register