Jakość powietrza


Ogłoszone poziomy przekroczeń:

POZIOM I (informacyjny i edukacyjny) Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia.  Wprowadzany jest do końca danego roku

POZIOM II (informacyjny i operacyjny) Ostrzeżenie

Powiadomienie z dnia 31.03.2024 r.

Powiadomienie z dnia 14.03.2024 r.

Powiadomienie z dnia 11.01.2024 r.

Powiadomienie z dnia 01.12.2023 r.

Powiadomienie z dnia 02.03.2023 r.

Powiadomienie z dnia 20.11.2022 r.

Powiadomienie z dnia 13.12.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie z dnia 20.03.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie z dnia 26.11.2019 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie z dnia 25.11.2019 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101-150μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie z dnia 22.01.2019 r. o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

POZIOM III (operacyjny, informacyjny, nakazowo/zakazowy) Alarm smogowy

Powiadomienie z dnia 10.01.2024 r.

Powiadomienie z dnia 07.02.2023 r.

Powiadomienie z dnia 14.12.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Bieżące informacje o jakości powietrza:

 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
 2. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 3. Śląski Monitoring Jakości Powietrza
 4. System Prognoz Jakości Powietrza
 5. Mapa jakości powietrza na świecie

Ważne dokumenty:

 1. Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego 
 2. Plan działań krótkoterminowych
 3. Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
 4. Krajowy program ochrony powietrza
 5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna
 6. Program ochrony środowiska dla Gminy Kruszyna

Przydatne linki:

1. Aplikacja powietrzna na telefony z systemem Android, iOS i Windows