Rada Gminy

Władzą uchwałodawczą gminy jest Rada Gminy składająca się z 15 radnych:

Józef Wąsikiewicz – Przewodniczący Rady
(pełni dyżury w środy w godzinach 900 – 1100)
Elżbieta Jasak – Wiceprzewodniczący Rady
Mariusz Dobrakowski – Członek Rady
Wiesława Domagała – Członek Rady
Milena Kalwik – Członek Rady
Roman Kołaczkowski – Członek Rady
Anna Kosela – Członek Rady
Henryk Kowalski – Członek Rady
Marek Kruk – Członek Rady
Andrzej Łapeta – Członek Rady
Agnieszka Maj – Członek Rady
Adam Musiał – Członek Rady
Iwona Niemiec – Członek Rady
Piotr Rybak – Członek Rady
Sebastian Wysmołek – Członek Rady


Komisje Rady Gminy:

Komisja Socjalna
Skład komisji:
Iwona Niemiec – Przewodniczący
Anna Kosela – Członek komisji
Elżbieta Jasak – Członek komisji
Henryk Kowalski – Członek komisji

Komisja Gospodarki, Mienia i Infrastruktury
Skład komisji:
Mariusz Dobrakowski – Przewodniczący
Adam Musiał – Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Łapeta – Członek komisji
Wiesława Domagała – Członek komisji
Anna Kosela – Członek komisji
Sebastian Wysmołek – Członek komisji
Marek Kruk – Członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Skład komisji:
Anna Kosela – Przewodniczący
Iwona Niemiec – Zastępca Przewodniczącego
Piotr Rybak – Członek komisji
Roman Kołaczkowski – Członek komisji
Milena Kalwik – Członek komisji

Komisja Rewizyjna
Skład komisji:
Marek Kruk – Przewodniczący
Sebastian Wysmołek – Zastępca Przewodniczącego
Agnieszka Maj – Członek komisji
Mariusz Dobrakowski – Członek komisji


Uchwały Rady Gminy publikowane są pod adresem: http://bip.kruszyna.pl w dziale Prawo lokalne > Uchwały

Transmisje z obrad Rady Gminy publikowane są pod adresem: https://obrady.kruszyna.pl