Rada Gminy

Władzą uchwałodawczą gminy jest Rada Gminy składająca się z 15 radnych:

Sławomir Kręt – Przewodniczący Rady
Marcin Olesiński – Wiceprzewodniczący Rady
Martyna Dobrakowska – Członek Rady
Mariusz Dobrakowski – Członek Rady
Piotr Dolniak – Członek Rady
Joanna Gołda – Członek Rady
Roman Kołaczkowski – Członek Rady
Joanna Kruk – Członek Rady
Marek Kruk – Członek Rady
Paweł Łapeta – Członek Rady
Dominik Majcherek – Członek Rady
Michał Porada – Członek Rady
Piotr Rybak – Członek Rady
Krzysztof Wróbel – Członek Rady
Małgorzata Wróbel-Zasępa – Członek Rady


Komisje Rady Gminy:

Komisja Socjalna
Skład komisji:
Małgorzata Wróbel-Zasępa – Przewodniczący
Joanna Kruk – Zastępca Przewodniczącego
Paweł Łapeta – Członek komisji
Dominik Majcherek – Członek komisji
Michał Porada – Członek komisji

Komisja Gospodarki, Mienia i Infrastruktury
Skład komisji:
Michał Porada – Przewodniczący
Martyna Dobrakowska – Zastępca Przewodniczącego
Mariusz Dobrakowski – Członek komisji
Piotr Dolniak – Członek komisji
Joanna Gołda – Członek komisji
Roman Kołaczkowski – Członek komisji
Joanna Kruk – Członek komisji
Marek Kruk – Członek komisji
Marcin Olesiński – Członek komisji
Piotr Rybak – Członek komisji
Krzysztof Wróbel – Członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Skład komisji:
Piotr Rybak – Przewodniczący
Joanna Gołda – Zastępca Przewodniczącego
Joanna Kruk – Członek komisji
Małgorzata Wróbel-Zasępa – Członek komisji

Komisja Rewizyjna
Skład komisji:
Roman Kołaczkowski – Przewodniczący
Krzysztof Wróbel – Zastępca Przewodniczącego
Dominik Majcherek – Członek komisji


Uchwały Rady Gminy publikowane są pod adresem: http://bip.kruszyna.pl w dziale Prawo lokalne > Uchwały

Transmisje z obrad Rady Gminy publikowane są pod adresem: https://obrady.kruszyna.pl