Rada Gminy

Władzą uchwałodawczą gminy jest Rada Gminy składająca się z 15 radnych:

Józef Wąsikiewicz – Przewodniczący Rady
(pełni dyżury w środy w godzinach 900 – 1100)
Elżbieta Jasak – Wiceprzewodniczący Rady
Mariusz Dobrakowski – Członek Rady
Wiesława Domagała – Członek Rady
Milena Kalwik – Członek Rady
Roman Kołaczkowski – Członek Rady
Anna Kosela – Członek Rady
Henryk Kowalski – Członek Rady
Marek Kruk – Członek Rady
Andrzej Łapeta – Członek Rady
Agnieszka Maj – Członek Rady
Adam Musiał – Członek Rady
Iwona Niemiec – Członek Rady
Piotr Rybak – Członek Rady
Sebastian Wysmołek – Członek Rady

Uchwały Rady Gminy publikowane są pod adresem: http://bip.kruszyna.pl w dziale Prawo lokalne > Uchwały

Transmisje z obrad Rady Gminy publikowane są pod adresem: https://obrady.kruszyna.pl