“Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej”

“Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej”

Gmina Kruszyna przystąpiła do realizacji projektu pn. “Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej”.

Projekt polega na termomodernizacji obiektu gminnego przedszkola zlokalizowanego w Lgocie Małej przy ul. Szkolnej 1/3.

Zakres projektu obejmuje:

– ocieplenie (ścian zewnętrznych, dachu, fundamentów)

– wymianę (okien i drzwi)

– modernizację (instalacji c.o. i c.w.u., instalacji oświetlenia wraz z zasilaniem)

– montaż (instalacji wentylacji mechanicznej, nowego źródło ciepła w postaci pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej).

Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie emisji CO2, zastąpienie wytwarzania energii ze źródeł tradycyjnych źródłami odnawialnymi. Projekt wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i poprawę zdrowia mieszkańców.

Zakres rzeczowy zadania:

Planowane efekty projektu:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 172,8 [ tony równoważnika CO2 ]

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 3.46790 [ MWh/rok ]

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1856.00 [ GJ/rok ]

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu 1868,50 [ GJ/rok ]

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 30,56 [MWht/rok]

Wartość całego projektu wynosi: 1.632.738,85 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 984.891,97 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim:

2018-05-01 – 2021-10-31