Aktualności

Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2018

Gmina
31.05.2019r.
Ostatnią nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził nową instytucję raportu o stanie gminy, który ma stanowić podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, tj. 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, funduszu sołeckiego i jest przedstawiany przez wójta radzie gminy co roku […]
więcej

Trening systemu alarmowania i ostrzegania

Informacje
28.05.2019r.
W dniu 28 maja 2019 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 19. W trakcie ćwiczenia odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu […]
więcej

Lokale mieszkalne do oddania w najem

Informacje
27.05.2019r.
Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od dnia 27.05.2019r. do dnia 17.06.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kruszynie, przy ul. Kmicica 5 oraz na stronie internetowej Urzędu.
więcej

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Informacje
27.05.2019r.
Na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresem https://wybory.gov.pl/pe2019 publikowane są aktualne informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego. Natomiast pod adresem ftp://ftp.kruszyna.pl/pe2019 dostępne są protokoły głosowania z poszczególnych obwodów wyborczych Gminy Kruszyna.
więcej

Stopień alarmowy Bravo-CRP

Informacje
24.05.2019r.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, iż w związku z wyborami do PE Prezes Rady Ministrów wprowadził stopień alarmowy Bravo-CRP dotyczący bezpieczeństwa teleinformatycznego w całym kraju, który obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r. od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00. W związku z powyższym prosi się mieszkańców Gminy Kruszyna o wzmożoną […]
więcej