Aktualności

“Razem na wyżyny” – zmiany w LSR zostały wprowadzone

Stowarzyszenia
20.09.2018r.
W dniu 7 września br. podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia “Razem na wyżyny” zatwierdzono zmiany w LSR. Wszystkie zmiany konsultowane w sierpniu z mieszkańcami obszaru “Razem na wyżyny” zostały wprowadzone do strategii. Po zatwierdzeniu zmian przez Urząd Marszałkowski przez będziemy ustalać terminy naborów wniosków. Do końca roku zostanie ogłoszony konkurs z podejmowania działalności gospodarczej oraz […]
więcej

Zdrowy kręgosłup

Oświata
19.09.2018r.
Informujemy, że w ramach promocji i ochrony zdrowia Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Starostwo Powiatowe w Częstochowie organizuje szkolenie w formie warsztatów praktycznych pn. “Zdrowy kręgosłup” dla dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat oraz uczniów klas podstawowych z klas I-VI dotyczące wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi wad postawy u dzieci zamieszkałych na terenie powiatu […]
więcej

Zajęcia z jogi

Sport
17.09.2018r.
Urząd Gminy w Kruszynie informuje, że od października ponownie zostaną uruchomione zajęcia z jogi. Prowadzone będą przez p. Beatę Jarosz w każdy wtorek w godzinach 19.00 – 20.30 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie. Koszt jednego spotkania (90 min) 15,- zł od osoby.  Zajęcia przeznaczone są tylko dla osób dorosłych. Jogę praktykuje się […]
więcej

Po XXXIX Sesji Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
13.09.2018r.
W środę, 12 września br., odbyła się kolejna już XXXIX Sesja Rady Gminy Kruszyna.  W pierwszej kolejności Rada Gminy przyjęła protokoły z poprzednich Sesji po czym  wysłuchała sprawozdania Wójta Gminy z działalności między sesjami. Podczas sesji Pani Wójt ogłosiła wyniki oraz wręczyła nagrody zwycięzcom gminnego konkursu „Ekologiczna Zagroda 2018”. Komisja konkursowa po dokonaniu oględzin zgłoszonych […]
więcej

Debata oświatowa

Oświata
13.09.2018r.
Oświata  jest  priorytetowym zadaniem własnym gminy. Znaczne środki corocznego budżetu są przeznaczane na realizację zagadnień związanych z procesem kształcenia młodego pokolenia gminy Kruszyna. W trosce o ciągłe doskonalenie jakości nauczania gmina Kruszyna przystępuje do różnego rodzaju programów mających na celu stworzenie szkoły przyjaznej uczniowi, poprzez wzbogacenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, podwyższenie kwalifikacji nauczycieli i doskonalenie […]
więcej