Aktualności

Program Pomoc Żywnościowa

GOPS
19.05.2023r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje że, rusza nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2021 Plus. Wnioski prosimy składać do dnia 23.06.2023r. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i […]
więcej

Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2022

Urząd Gminy
18.05.2023r.
Działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w załączeniu przedstawiam Raport o stanie gminy za rok 2022. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, tj. 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, funduszu sołeckiego i jest przedstawiany radzie gminy co roku do dnia 31 maja   Przygotowanie przez wójta raportu […]
więcej

Zielona Pracownia w Gminie Kruszyna

Oświata
18.05.2023r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął dziewiątą edycję konkursu na utworzenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych ,ekologicznych, geograficznych, chemiczno- fizycznych, geologicznych  „Zielona Pracownia 2023” skierowany do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich z województwa śląskiego. Z 155 zgłoszeń, które w tym roku nadesłano, Jury wyłoniło 100 najbardziej interesujących i wartościowych projektów […]
więcej

Wieczór patriotyczny

Historia
17.05.2023r.
14 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie odbyła się uroczystość patriotyczna. Zaproszenie Pani Wójt Jadwigi Zawadzkiej przyjęła Pani Poseł Lidia Burzyńska oraz mieszkańcy Gminy Kruszyna
więcej

Wakacyjne dyżury przedszkoli w gminie Kruszyna

Oświata
17.05.2023r.
Wójt Gminy Kruszyna informuje, iż w okresie od 3 lipca do 11 sierpnia 2023r. organizowane będą wakacyjne dyżury placówek oświatowych dla potrzeb rodzin ,które nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom w wieku przedszkolnym opieki w okresie wakacji letnich. Rodzice zainteresowani skorzystaniem z oferty wakacyjnej proszeni są o zgłoszenie tego faktu u Dyrektora placówki, do której […]
więcej