Aktualności

Spotkanie z Posłem na Sejm RP

Informacje
16.10.2020r.
Temat „śmieciowy” jest wciąż aktualny i „spędza sen z powiek” lokalnej władzy. Ustalenie wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie śmieci jest nadal kontrowersyjne i niejasne. Na wysokość opłaty „śmieciowej” ma wpływ wiele czynników o których wielokrotnie pisaliśmy. Problem urósł już do takich rozmiarów, że nasi Radni postanowili o tym mówić głośno i pytać u źródła, […]
więcej

Zebranie scaleniowe w Widzowie

Informacje
14.10.2020r.
więcej

Polowania zbiorowe

Informacje
14.10.2020r.
Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości informację, o terminie oraz miejscu polowań zbiorowych w dzierżawionych obwodach organizowanych w Kole Łowieckim nr 29 ,,Jastrząb” Radomsko. Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia. Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw […]
więcej

Polowania zbiorowe

Informacje
14.10.2020r.
Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości informację, o terminie oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021 w Kole Łowieckim nr 34,, ŁOWIEC’’ Radomsko. Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia. Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw […]
więcej

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

Informacje
13.10.2020r.
Szanowni Państwo! W związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zachorowania na chorobę COVID-19 w  trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz wszystkich interesantów od dnia 14 października br. do odwołania Urząd Gminy Kruszyna zostaje zamknięty dla interesantów. Prosimy, aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie, elektronicznie (poprzez pocztę  e-mail, platformę e-puap) lub listownie poprzez operatora pocztowego lub skrzynkę podawczą zlokalizowaną na drzwiach urzędu. Urząd Gminy Kruszyna […]
więcej