Budowa kanalizacji w Kruszynie – etap II

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap II

Gmina Kruszyna przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna Etap II”.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wraz z przyłączami w miejscowości Kruszyna.

Zakres rzeczowy zadania:

Planowane efekty projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpi ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Wartość całego projektu wynosi: 2.486.588,54 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 1.000.000,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim: 02.01.2018r. – 31.08.2019r.