Budowa kanalizacji w Kruszynie

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap II

Gmina Kruszyna przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna Etap II”.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wraz z przyłączami w miejscowości Kruszyna.

Zakres rzeczowy zadania:

Planowane efekty projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpi ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Wartość całego projektu wynosi: 2.486.588,54 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 1.000.000,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim: 02.01.2018r. – 31.08.2019r.


Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap I

Gmina Kruszyna przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap I”.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej wraz z przyłączami i podziemną tłocznią ścieków (przepompownią P9) w miejscowości Kruszyna.

Zakres rzeczowy zadania:

Planowane efekty projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpi ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Wartość całego projektu wynosi: 8.754.662,26 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 3.424.937,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu: 28.02.2017r. – 10.07.2019r.