Aktualności

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Informacje
06.07.2020r.
Wójt Gminy Kruszyna informuje, że w dniach od 06.07.2020 r. – do 17.07.2020 r. na terenie gminy Kruszyna będzie prowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.Inwentaryzację przeprowadzi Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z Krakowa. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą upoważnienia podpisane przez Wójta Gminy Kruszyna. Mieszkańców, którzy użytkują wyroby zawierające azbest […]
więcej

Informacja o utrudnieniach na drodze

Informacje
02.07.2020r.
W dniu 02 lipca 2020 roku zostanie wprowadzona nowa tymczasowa organizacja ruchu drogowego w rejonie stacji paliw ORLEN w miejscowości Wikłów. Zostanie zamknięty poprzeczny przejazd przez DK-1 sterowany sygnalizacją świetlną. Objazd zostanie wyznaczony drogą powiatową Wikłów-Kruszyna i drogami serwisowymi wzdłuż przyszłej autostrady z przejazdem poprzecznym w przepuście gospodarczym, zgodnie z załączonym projektem organizacji ruchu. Ze […]
więcej

Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie

Informacje
24.06.2020r.
         Od 16 czerwca ruszyła pełną parą kampania prewencyjna Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie pod nazwą „Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie”. Jednym z partnerów projektu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie. Akcja ma charakter profilaktyczno-edukacyjny a o jej przesłaniu możemy dowiedzieć się z […]
więcej

Konsultacje społeczne

Informacje
23.06.2020r.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
więcej

Konsultacje społeczne

Informacje
22.06.2020r.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle informuje o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych.
więcej