Aktualności

Znaleziono pieska

Informacje
02.02.2023r.
Dnia 2 luty 2023 roku w miejscowości Kruszyna znaleziono pieska. Możliwe, że komuś uciekł. Osoby posiadające informacje na temat jego pochodzenia proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Kruszyna pod nr tel. 34 3202003 wew. 41.
więcej

Dokumenty zastrzeżone

Informacje
25.01.2023r.
Związek Banków Polskich informuje o społecznej kampanii Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE oraz Systemu Zastrzegania Kart. Szczegółowe informacje na temat wymienionych Systemów znajdują się na stronach internetowych pod adresami: https://dokumentyzastrzezone.pl oraz http://zastrzegam.pl
więcej

SPOTKANIA INFORMACYJNE – DOFINANSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Informacje
20.01.2023r.
Zaprasza się wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania dla instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, tj.  Fotowoltaiki, Pomp Ciepła i Magazynów Energii. Więcej informacji na załączonym plakacie.
więcej

XLII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informacje
18.01.2023r.
Informuję, że w dniu 20 stycznia 2023r. o godz. 9.00  w sali Nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz
więcej

Konsultacje społeczne

Informacje
11.01.2023r.
Konsultacje społeczne  projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie: – zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna, – określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kruszyna.
więcej