Aktualności

Konkurs “Ekologiczna zagroda 2022”

Konkursy
12.05.2022r.
Wójt Gminy Kruszyna  na podstawie Zarządzenia Nr 48/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku  zaprasza mieszkańców Gminy Kruszyna do udziału w konkursie pn. „Ekologiczna Zagroda 2022”. I. Uprawnieni do udziału: Do udziału w konkursie uprawnieni są mieszkańcy Gminy Kruszyna. Do konkursu mogą być zgłoszone: – gospodarstwa (zagrody wiejskie), prowadzące działalności rolniczą, – zagrody wiejskie, w […]
więcej

Nabór na projekty grantowe

Konkursy
29.03.2022r.
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” ogłasza nabór 1/2022/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt grantowy p.t. ,,Aktywni lokalnie – integracja i aktywizacja mieszkańców” w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego […]
więcej

Konkurs fotograficzny “PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”

Konkursy
13.05.2021r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XII Konkursie Fotograficznym „PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”, nad którym patronat objął Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.  Pula nagród to aż 5000 złotych! Szczegółowe informacje tutaj: https://czestochowa.powiat.pl/konkurs-fotograficzny
więcej

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Konkursy
15.06.2020r.
Wójt Gminy Kruszyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Kruszyna. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania: być osobą pełnoletnią, zamieszkiwać na terenie danej gminy, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, […]
więcej

Ogłoszenie o konkursie

Biblioteka
11.12.2019r.
Wójt Gminy Kruszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie.
więcej