Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły

Konkursy
15.05.2024r.
Wójta Gminy Kruszyna ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej
więcej

Zwiększenie potencjału ratowniczego

Konkursy
03.04.2024r.
W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się wręczenie symbolicznych czeków w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.” Jednostki OSP z Widzowa oraz Jackowa otrzymały dotacje po 7 200 zł.
więcej

Inicjatywa Antysmogowa

Konkursy
03.04.2024r.
Z wielką radością informuję, że Sejmik Województwa Śląskiego zatwierdził listę Gmin, którym zostanie udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań wybranych w konkursie “Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 r. w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. W dniu dzisiejszym zostały wręczone wójtom czeki na zadania dotyczące poprawy jakości powietrza. Gmina Kruszyna otrzymała czek […]
więcej

Konkurs “Ekologiczna zagroda 2022”

Konkursy
12.05.2022r.
Wójt Gminy Kruszyna  na podstawie Zarządzenia Nr 48/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku  zaprasza mieszkańców Gminy Kruszyna do udziału w konkursie pn. „Ekologiczna Zagroda 2022”. I. Uprawnieni do udziału: Do udziału w konkursie uprawnieni są mieszkańcy Gminy Kruszyna. Do konkursu mogą być zgłoszone: – gospodarstwa (zagrody wiejskie), prowadzące działalności rolniczą, – zagrody wiejskie, w […]
więcej

Nabór na projekty grantowe

Konkursy
29.03.2022r.
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” ogłasza nabór 1/2022/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt grantowy p.t. ,,Aktywni lokalnie – integracja i aktywizacja mieszkańców” w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego […]
więcej