Aktualności

XI edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Konkursy
22.03.2019r.
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące […]
więcej

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej

Konkursy
11.03.2019r.
Wójt Gminy Kruszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej.
więcej

Konkurs – Bezpieczne gospodarstwo rolne

Konkursy
22.02.2019r.
Oddziała Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że Prezes Kasy ogłosił XVII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalności rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden właściciel), które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym […]
więcej

KRUS ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Konkursy
19.02.2019r.
„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który decyzją Prezes KRUS, Aleksandry Hadzik, rozpoczął się w tym miesiącu. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja […]
więcej

Otwarte konkursy ofert

Konkursy
28.01.2019r.
Wójt Gminy Kruszyna ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania i realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r. Ogłoszenie dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod tym adresem.
więcej