Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

Ogłoszenia
08.01.2021r.
Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. 1. Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: zamieszkuje na terenie województwa śląskiego; jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych; posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującymi opiekę nad osobą z niepełnosprawnością; […]
więcej

Archiwum Pandemii A.D. 2020

Ogłoszenia
12.05.2020r.
Archiwum Państwowe w Częstochowie uprzejmie informuje, że w związku z trwającą na świecie pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, w celu zachowania świadectw tego przełomowego momentu w dziejach, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zainicjował akcję „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”. Celem tej akcji jest udokumentowanie w różnych formach […]
więcej

Nabór na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenia
17.10.2019r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.kruszyna.pl/?a=608
więcej

Wybór Operatora Infrastruktury

Ogłoszenia
15.11.2018r.
Informujemy, że w dniu 13 listopada 2018 roku Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego działające na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 4/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do przeprowadzenia postępowania na wybór Operatora Infrastruktury zaprasza do składania ofert na: Usługę dotyczącą eksploatacji, dostarczania (udostępniania) […]
więcej

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ogłoszenia
25.10.2018r.
Agencja Rozwoju  Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje, iż nadal udziela atrakcyjnych pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektu „Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego”. Osoby, które zdecydowały się założyć własną działalność mogą ubiegać się o pożyczkę z Funduszu, bez względu na […]
więcej