Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informacje
23.02.2021r.
Główny Urząd Statystyczny przypomina, że udział w Spisie Powszechnym jest obowiązkowy Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny. Policja otrzymała już blisko 80 wniosków o popełnienie wykroczenia, związanego z odmową udziału w spisie. Wszystkie osoby i gospodarstwa domowe odmawiające spisania się przez Internet lub wywiadu przez telefon lub odmawiające udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi podczas wywiadu […]
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

Ogłoszenia
08.01.2021r.
Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. 1. Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: zamieszkuje na terenie województwa śląskiego; jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych; posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującymi opiekę nad osobą z niepełnosprawnością; […]
więcej

Archiwum Pandemii A.D. 2020

Ogłoszenia
12.05.2020r.
Archiwum Państwowe w Częstochowie uprzejmie informuje, że w związku z trwającą na świecie pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, w celu zachowania świadectw tego przełomowego momentu w dziejach, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zainicjował akcję „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”. Celem tej akcji jest udokumentowanie w różnych formach […]
więcej

Nabór na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenia
17.10.2019r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.kruszyna.pl/?a=608
więcej

Wybór Operatora Infrastruktury

Ogłoszenia
15.11.2018r.
Informujemy, że w dniu 13 listopada 2018 roku Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego działające na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 4/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do przeprowadzenia postępowania na wybór Operatora Infrastruktury zaprasza do składania ofert na: Usługę dotyczącą eksploatacji, dostarczania (udostępniania) […]
więcej