Aktualności

Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej

Rolnictwo
30.04.2019r.
Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej. Zasady wyborów: Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby […]
więcej

Pierwsza decyzja KRUS w sprawie Mamy 4 PLUS w województwie śląskim

Rolnictwo
29.03.2019r.
Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, Piotr Dobosz, przyznał już 18 rodzicielskich świadczeń uzupełniających kobietom, które urodziły bądź wychowały co najmniej czworo dzieci – czyli tzw. „Mama 4Plus”. Pierwsza świadczenie w województwie śląskim otrzymała matka z Wąsoszy Górnej, w gminie Popów. Rozpatrywanych jest obecnie kolejnych 28 wniosków. – „Świadczenie może być przyznane w drodze decyzji […]
więcej

Informacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Rolnictwo
29.03.2019r.
Główny Lekarz Weterynarii informuje o ogłoszeniu decyzji Komisji C(2019) 62 z dnia 29 stycznia 2019 r. o zgodności z rynkiem wewnętrznym zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej programu pomocy państwa dla producentów świń w celu zapobiegania szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Na gruncie prawa krajowego ww. program został […]
więcej