Aktualności

Lokale do oddania w najem

Urząd Gminy
07.06.2019r.
Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od dnia 07.06.2019r. do dnia 28.06.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kruszynie, przy ul. Kmicica 5 oraz na stronie internetowej Urzędu
więcej

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy
21.05.2019r.
W zakładce Urząd -> Odpady komunalne znajduje się aktualny harmonogram odbioru odpadów na miesiące maj, czerwiec, lipiec 2019 roku. Harmonogram został również zamieszczony poniżej.
więcej

W Urzędzie Gminy Kruszyna można płacić kartą

Informacje
16.05.2019r.
Informujemy, że od 16 maja w kasie Urzędy Gminy Kruszyna można zapłacić kartą płatniczą. Gmina Kruszyna dołączyła do programu Polska Bezgotówkowa, który ma na celu upowszechnienie i promocję obrotu bezgotówkowego również w sektorze publicznym. W ramach programu w kasie Urzędu Gminy dostępny jest terminal płatniczy umożliwiający dokonywanie płatności z tytułu podatków, opłat za gospodarowanie odpadami, […]
więcej

OSP w Kruszynie będzie miała nowy samochód

Stowarzyszenia
10.05.2019r.
W dniu 9 maja 2019 roku w gmachu budynku Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nastąpiło uroczyste przekazanie promesy – dofinansowania na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kruszynie w kwocie 660.000,00 zł. Tę  dobrą informację przekazał Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek […]
więcej

Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2020 – 2023

Urząd Gminy
25.04.2019r.
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz.52 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w […]
więcej