Aktualności

Informacja dotycząca wykorzystania nieruchomości gminnej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kruszynie

Stowarzyszenia
20.02.2019r.
Od dłuższego czasu wiele mówi się o majątku jednostek ochotniczych straży pożarnych, o złej gminie, a ściślej mówiąc o złej wójt, która chce zabrać OSP Kruszyna jej własność. Spróbujmy uporządkować fakty. Zabudowana nieruchomość przy ul. Strażackiej 2 w Kruszynie, na której posadowione są garaże oraz budynek strażnicy, jest własnością Gminy Kruszyna. Stan ten potwierdza decyzja […]
więcej

Lokale mieszkalne do oddania w najem

Urząd Gminy
12.02.2019r.
Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od dnia 12.02.2019r. do dnia 06.03.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kruszynie, przy ul. Kmicica 5 oraz na stronie internetowej Urzędu.
więcej

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Urząd Gminy
11.02.2019r.
Szanowni mieszkańcy w dniu 27.12.2018 roku podczas III sesji Rady Gminy Kruszyna, Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany metody naliczania opłaty  oraz wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto metodę naliczania opłaty od osoby. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące: 9,50 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów, 19,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów. Zmiana stawek opłat […]
więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2019 roku

Urząd Gminy
01.02.2019r.
Uwaga zmiany ! Od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe stawki i częściowo zmienione zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, o który mogą ubiegać się rolnicy. Nowością w 2019 roku będzie wprowadzenie dodatkowego limitu dla hodowców bydła, którym przysługuje limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) wg stanu średniorocznego […]
więcej

Informacja w sprawie konsultacji

Urząd Gminy
21.12.2018r.
Informacja z przeprowadzonych w dniach od 4 do 13 grudnia 2018 r. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna. Wójt Gminy Kruszyna informuje, że zakończyły się przeprowadzone w dniach od 4 grudnia do 13 grudnia 2018 r. konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kruszyna oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 Ustawy o działalności […]
więcej