Aktualności

Konsultacje projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2021-2027”

Gmina
25.08.2021r.
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kruszyna. Strategia rozwoju gminy to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, który pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie, co władze samorządowe powinny zrobić, aby Gmina Kruszyna mogła lepiej funkcjonować i rozwijać się w przyszłości. Aby dokument ten odzwierciedlał rzeczywiste potrzeby i aspiracje danej społeczności, musi uwzględniać również sugestie i uwagi mieszkańców naszej gminy […]
więcej

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych

Urząd Gminy
29.07.2021r.
W dniu 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.
więcej

Zmiana organizacji ruchu drogowego

Informacje
28.07.2021r.
Wykonawca autostrady A1, firma POLAGUA Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniach 29 i 30 lipca 2021 roku będzie zamknięty obecny poprzeczny przejazd pod budowaną autostradą.Na ten czas przejazd zostanie wyznaczony w miejscu docelowym, tj. w rejonie byłej stacji paliw ORLEN.
więcej

Zmiana organizacji ruchu drogowego

Informacje
12.07.2021r.
Wykonawca autostrady A1, firma POLAQUA Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 14.07.2021 r. zostanie tymczasowo zamknięty przejazd gospodarczy PG-341 w miejscowości Kruszyna (położony w ciągu drogi powiatowej Kruszyna-Jamno). Objazd zostanie wyznaczony przez miejscowość Bogusławice.
więcej

Ankieta na potrzeby sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2021-2027

Gmina
05.07.2021r.
Szanowni Państwo, dla Gminy Kruszyna zostanie opracowana Strategia Rozwoju na lata 2021-2027. Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na działania rozwojowe naszej Gminy to prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Prosimy o odpowiedzieć na kilka pytań określających satysfakcję z życia na terenie Gminy Kruszyna w podstawowych obszarach działań. Ankietę należy wypełnić w terminie od 5 do 20 […]
więcej