Informacja o wznowieniu działalności przedszkoli

Oświata
05.05.2020
Informacja o wznowieniu działalności przedszkoli

Ministerstwo Edukacji Narodowej 29 kwietnia 2020 r. zmieniło rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Obecny zapis umożliwia ponowne otwarcie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych z dniem 6 maja br.

Warunkiem wznowienia działalności placówek jest spełnienie warunków określonych w wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Informuję, że od dnia 25.05.2020r. planowane jest wznowienie działalności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kruszyna.

Obecnie w placówkach trwają  przygotowania, uwzględniające wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie w celu zapewnienia bezpiecznej organizacji opieki i żywienia.

Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna