Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach

Rolnictwo
16.07.2019
Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach

Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadza badania p.n. Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.
Więcej informacji znajduje się w załączonej ulotce.

Załączniki: