Informacji o wynikach ocen końcowej wniosków złożonych w naborze 1/2020/G

Stowarzyszenia
01.06.2020
Informacji o wynikach ocen końcowej wniosków złożonych w naborze 1/2020/G

W dniu 26 maja 2020 roku w siedzibie LGD odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dotyczące oceny końcowej, wyboru zadań i ustalenia kwot grantów, wniosków złożonych w ramach naboru 1/2020/G pt. „Przedsiębiorczość społeczna – szansa na rozwój organizacji pozarządowych”.
Więcej informacji na stronie: https://razemnawyzyny.pl/informacja-o-wynikach-oceny-koncowej-wnioskow-zlozonych-naborze-1-2020-g/