Jurajski folklor

Kultura
10.06.2019
Jurajski folklor

Już po raz piąty Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie był organizatorem festiwalu, który choć co roku ma różne odsłony, to zawsze stara się promować północny region województwa śląskiego, kultywować kulturę ludową w szerokim jej rozumieniu i aktywizować lokalnych twórców i artystów do działania na rzecz rodzimej społeczności oraz  ugruntowywać jej znaczenie. Nie inaczej było i tym razem; festiwal tegoroczny przebiegał pod hasłem „Jura ROK Festiwal”. Wzięło w nim udział 12 gmin (Olsztyn, Niegowa, Kłomnice, Poczesna, Janów, Lelów, Koniecpol, Przyrów, Kruszyna, Kamienica Polska, Wręczyca Wielka oraz Dąbrowa Zielona), a w roli gospodarza wystąpiła gmina Kłobuck.

Na scenie zlokalizowanej na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku zobaczyliśmy: Zespół Kłobuczanie, przedszkolaków z gminy Kłobuck, dziecięcą grupę mażoretek, a także Zespoły Śpiewacze: „Wręczynki” z Wręczycy Wielkiej, „Klepisko” i „Kłomnickie Płomyczki” z Kłomnic. Z gminy Niegowa zaprezentował się Teatr „Straszydło”, z Turowa Zespół Folklorystyczny reprezentujący gminę Olsztyn, z Lelowa Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej. Zespół Śpiewaczy Lipowianki oraz Zespół Śpiewaczy Dąbrowianki przybyły z Dąbrowy Zielonej, z gminy Kamienica Polska – Zespół Folklorystyczny „Kamienica”, natomiast gminę Przyrów reprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki”. Gmina Poczesna to kolebka Zespołu Folklorystycznego “Wrzosowianie”, a z gminy Janów przyjechał Zespół Folklorystyczny „Janowianie”. Gminę Kruszyna reprezentował Zespół Wokalny Ale! Babki.

Szeroko zakrojona impreza, oprócz występów różnych zespołów ludowych, stoisk ze zdrową żywnością, lokalnymi wyrobami kulinarnymi, a także rękodziełem, przewidywała przeprowadzenie dwóch konkursów. Pierwszy z nich pn. „Legendy Jury” miał na celu kultywowanie języka gwarowego, tradycję spisywania podań, legend i baśni, których opracowanie zmuszałoby autorów do zapoznania się z bardziej szczegółową historią regionu. Z tego zadania najlepiej wywiązała się gmina Kruszyna, gdyż na sześć zaprezentowanych legend aż cztery zostały uhonorowane nagrodami. Pierwsze miejsce za treść legendy i jej zaprezentowanie zdobyła Dominika Peszke, drugie przypadło Mai Borowskiej, natomiast trzecim miejscem cieszył się Mikołaj Bednarz. Cała trójka to uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców  Styczniowych w Kruszynie. Również uczniem tej szkoły jest Wojciech Zasępa, który za swoją legendę otrzymał wyróżnienie. Uczniów przygotowywały polonistki: Justyna Milejska-Cień i Agnieszka Włodarczyk-Peszke. Wszystkie legendy są do wglądu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszynie.

Drugi konkurs miał charakter plastyczny i dzielił się na dwie sekcje: „Ilustracja do bajek, legend i podań” oraz „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”. W tej kategorii wyróżnienie otrzymała Amelia Augustowska z Lgoty Małej.

Festiwal rozpoczął się korowodem, w którym oprócz zespołów brali też udział goście i mieszkańcy Kłobucka. Program imprezy, oprócz występów zespołów artystycznych, przewidywał także oficjalne ogłoszenie wyników obu konkursów i wręczenie nagród, a także m.in. występ Grupy Teatralnej „Pinokio”, koncert Grupy Rockowej „Rzoz” łączącej muzykę rockową z poezją góralską. Finałowym punktem programu festiwalowego była prezentacja przedstawienia „Noc Kupały” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kłobuckiej.

Pogoda sprzyjała wszystkim uczestnikom festiwalu: i występującym i gościom. Nastroje typowo festiwalowe wzmocnione były możliwością degustowania „swojskiego jadła”, które najokazalej przygotowane było przez nasze kruszyńskie Ale!Babki. Miłe wrażenia i uzyskane nagrody sprawiły, że reprezentanci gminy Kruszyna mogli uznać imprezę za udaną.

przejdź do galerii