Katowickie spotkanie bibliotek

Biblioteka
09.05.2019
Katowickie spotkanie bibliotek

Biblioteka Śląska w Katowicach, jak co roku, zorganizowała konferencję dyrektorów bibliotek samorządowych województwa śląskiego. Narada odbyła się 25 kwietnia br. w sali audytoryjnej Parnassos w gmachu głównym. Otwarcia konferencji dokonał dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego, Zbigniew Kadłubek, dyrektor Biblioteki Śląskiej oraz dr Magdalena Madejska, kierownik Dz. Instrukcyjno-Metodycznego BŚ.

Spotkanie było okazją do wygłoszenia wykładu na temat „Projekt Biblioteki – działajmy razem” przedstawionego przez przedstawiciela Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK oraz zaprezentowania uczestnikom konferencji propozycji wydawniczych tego wydawnictwa.

O wynikach badań regionalnych w ujęciu historyczno-geograficznym, a także o powiązaniach książka – platforma cyfrowa mówił z-ca dyr. Instytutu Badań Regionalnych BŚ, prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek.

Funkcjonowanie „wirtualnej czytelni” czyli platforma IBuk Libra to temat kolejnego wykładu zaprezentowanego przez pracownicę Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Konsorcjum bibliotek województwa śląskiego, korzystających z tego programu, liczy kilkadziesiąt instytucji i ma w swych zasobach ok. 33 tys. tytułów. Ideą działania pomysłu jest możliwość wirtualnego  wypożyczania książek poprzez uaktywnienie swojego kodu dostępu (pinu) i czytania książki w komputerze w domu lub w dowolnym miejscu.

Podsumowanie konferencji stanowiła analiza danych statystycznych dotyczących m.in. bibliotek województwa śląskiego, ich stanu posiadania, wypożyczania książek i korzystania z czytelni.