Konsultacje społeczne LSR i kryteriów wyboru

Stowarzyszenia
25.05.2020
Konsultacje społeczne LSR i kryteriów wyboru

Stowarzyszenie “Razem na wyżyny” zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących powiększenia budżetu o kwotę 1 mln zł i przeznaczenia tych środków oraz zmian zaproponowanych w kryteriach wyboru dla operacji konkursowych i grantowych.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo pod linkiem: https://razemnawyzyny.pl/konsultacje-spoleczne-lsr-kryteriow-wyboru/