Konsultacje społeczne proponowanych zmian w strategii Stowarzyszenia “Razem na wyżyny”

Stowarzyszenia
28.11.2019
Konsultacje społeczne proponowanych zmian w strategii Stowarzyszenia “Razem na wyżyny”

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami w Strategii Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, które znajdują się w dokumencie “Wykaz proponowanych zmian do LSR” oraz zgłaszanie uwag. Więcej informacji: https://razemnawyzyny.pl/8686-2/