Medal Komisji Edukacji Narodowej

Oświata
21.10.2019
Medal Komisji Edukacji Narodowej

W sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 października 2019r. odbyła się uroczystość, podczas której wręczone zostały odznaczenia  dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Medal Komisji Edukacji Narodowej, z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Urszuli Bauer, odebrał dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie Pan Paweł Klekot, za szczególne zasługi w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Gratulujemy wysokiego odznaczenia i życzymy dalszych sukcesów.