Narodowe Czytanie

Kultura
11.09.2023
Narodowe Czytanie

Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie skorzystała z zaproszenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy do udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

Co roku podczas akcji Narodowego Czytania wspólnie czytane są dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. Jednym z nich jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.

To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu.

Jej autorka nie tylko maluje szeroką panoramę rodzinnych Kresów, nie tylko przybliża folklor i szlacheckie zwyczaje, ale bardzo wyraźnie przywołuje też historię Rzeczypospolitej, a poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzimy w tym roku, doskonale oddaje przeżycia, emocje i dylematy ówczesnych Polaków. Dzięki temu obraz niepodległościowego zrywu, który w 1863 roku wybuchł przeciwko carskiemu zaborcy, na zawsze połączył się z tą książką, a sama powieść utrwaliła się w świadomości jako prawdziwa epopeja polskiego losu.  

Do akcji Narodowego Czytania bardzo aktywnie włączyły się również szkoły z terenu gminy Kruszyna.

przejdź do galerii