Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Kruszyna

Oświata
24.08.2023
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Kruszyna

Gmina Kruszyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu rządowego  Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Dofinansowanie w roku 2023 otrzymały trzy szkoły podstawowe

  1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie – 4 000,00 zł + 1 000,00 zł wkład własny = 5 000,00 zł
  2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Drzazgi w Lgocie Małej w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Lgocie Małej  –3 000,00 zł +750,00 zł wkład własny – 3 750,00 zł
  3. Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie – 4 000,00 zł + 1 000,00 zł wkład własny = 5 000,00 zł

Otrzymane  dofinansowanie  zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

 Całkowita wartość realizacji programu dla trzech szkół podstawowych to kwota  13 750,00 zł w tym wartość uzyskanego dofinansowania  11 000,00 zł oraz 2 750,00 zł wkład własny Gminy.