Niepodległa

Historia
16.11.2018
Niepodległa

Uroczystość 11 Listopada w kruszyńskim kościele parafialnym p.w. św. Macieja Apostoła wybrzmiała bardzo podniośle. Rozpoczęła się mszą świętą w intencji ojczyzny, podczas której proboszcz parafii, ks. Dariusz Conn, wygłosił homilię treścią nawiązującą do faktu odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił znaczenie wspólnoty lokalnej, mówiąc, że jest to doskonała przestrzeń, w której codziennie zdajemy egzamin z naszych postaw wyrażających się nie w udziale w wielkich międzynarodowych sprawach, ale codziennych obowiązkach, odpowiedzialności i pomocy bliźniemu.

Po mszy świętej, której instrumentalnie towarzyszyła Orkiestra Strażacka prowadzona przez Andrzeja Powroźnika, zebrani w kościele wierni o godzinie dwunastej odśpiewali cztery zwrotki polskiego hymnu narodowego. Do Święta Niepodległości nawiązał w krótkim słowie dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, Paweł Klekot, który prowadził całą uroczystość. Między innymi wspomniał o tym, że warto w tym dniu zastanowić się nad znaczeniem pojęcia „niepodległość” i tym, jaką wartość to pojęcie dla nas stanowi.

Z niezwykle ciepłym odbiorem spotkał się występ Leny Perlińskiej, Olgi Misiewicz oraz Liliany Włodarczyk, które zaśpiewały pieśni nawiązujące do polskiego patriotyzmu, do miłości i wierności ojczyźnie. Dziecięce głosy wzruszyły wielu słuchaczy, podobnie jak następujący po występie małych artystek film przygotowany przez Grupę Teatralną Antraktik, prowadzoną przez nauczycielkę SP w Kruszynie, Justynę Milejską-Cień. Kilkunastominutowy spektakl nawiązywał do historycznych wydarzeń związanych najpierw z utratą niepodległości przez państwo polskie, potem z odzyskaniem suwerenności. Użyte przez kruszyńską młodzież środki wyrazu skromne, choć bardzo wyraziste, mocno zapadły w pamięć widzów. Z patriotycznym repertuarem pieśni bardziej i mniej znanych szerszemu odbiorcy wystąpił zespół Ale!Babki. Miłym akcentem wieńczącym całą uroczystość było wykonanie kilku pieśni patriotycznych przez Orkiestrę Strażacką z Kruszyny.

Tak uroczyście rozpoczęty Dzień Niepodległości został upamiętniony również przez rozdanie mieszkańcom gminy biało-czerwonych chorągiewek. Świadomość idei tego święta na pewno pogłębiło poczucie przynależności do małych lokalnych ojczyzn, ugruntowało tożsamość polską, jak i wzmocniło silną tradycję corocznego świętowania historycznych zdarzeń, które przyniosły Polsce niepodległość.

Poniżej prezentujemy Państwu wideo oraz galerię zdjęć z uroczystości

przejdź do galerii