OSP w Kruszynie będzie miała nowy samochód

Stowarzyszenia
10.05.2019
OSP w Kruszynie będzie miała nowy samochód

W dniu 9 maja 2019 roku w gmachu budynku Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nastąpiło uroczyste przekazanie promesy – dofinansowania na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kruszynie w kwocie 660.000,00 zł.

Tę  dobrą informację przekazał Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski na ręce Wójta Gminy Kruszyna Jadwigi Zawadzkiej oraz Komendanta OSP w Kruszynie Mariusza Kamińskiego.

Pozostaje zatem jak najszybciej ruszyć z procedurą zakupu samochodu, by długo wyczekiwany
i wymarzony mógł służyć druhom strażakom i całemu społeczeństwu Gminy Kruszyna.