Powołanie rzeczoznawców

Rolnictwo
07.08.2020
Powołanie rzeczoznawców

Powołanie rzeczoznawców do spraw szacowania zwierząt, produktów lub sprzętu, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie w sprawie powołania rzeczoznawców do spraw szacowania zwierząt, produktów lub sprzętu, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, która będzie dokonywała wycen zwierząt, produktów lub sprzętu, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt informuję, iż chętne osoby spośród hodowców zwierząt, zamieszkałych na terenie gminy Kruszyna, mogą wnioskować o powołanie na członka przedmiotowej komisji.

Kandydaci muszą spełniać wymagania, określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1161).

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę w siedzibie Urzędu Gminy Kruszyna, w pokoju nr 6A, w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 roku.

Z wnioskiem mogą wystąpić również: sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników oraz inne podmioty, o których mowa w Rozporządzeniu.