Spotkania z Sędzią Anną Marią Wesołowską

Imprezy
25.03.2022
Spotkania z Sędzią Anną Marią Wesołowską

25 marca 2022 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie odbył się cykl spotkań edukacyjno – profilaktycznych z autorytetem w dziedzinie prawa – sędzią Anną Marią Wesołowską adresowanych do wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy zainteresowanych tematyką . Projekt ten przebiegał pod nazwą „Jak w świetle współczesnych zagrożeń budować szczęśliwą rodzinę i bezpieczną szkołę

Anna Maria Wesołowska znana jest z paradokumentu ,,Sędzia Anna Maria Wesołowska”, Ta wyjątkowa osoba, jest nie tylko postacią telewizyjną, ale przede wszystkim sędzią która przez  40 lat orzekała w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Łodzi. Z udziałem tego wyjątkowego gościa przeprowadzone zostały trzy spotkania edukacyjno- profilaktyczne. W tych niezwykłych lekcjach prawa i profilaktyki wzięło udział ponad 150 uczniów, z kolei trzecie spotkanie dedykowane było dla rodziców.

Podczas wszystkich spotkań poruszane były sprawy związane z przestępczością nieletnich i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne. Pani Sędzia uświadamiała zebranym, że coraz więcej młodych ludzi staje przed sądem, coraz młodsi dokonują przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, sięgają po alkohol, narkotyki, rozpoczynają współżycie seksualne. Uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem przytaczając historię „chłopaka z różą”. Unaoczniła jak wygląda życie młodego człowieka po błędzie. Pani Sędzia upatruje przyczyny tego stanu w zacierających  się granicach między tym, co jest dobre, a co złe. Mówiła o braku szacunku dla siebie oraz dla drugiego człowieka. Namawiała, by przerywać zmowę milczenia, by przełamywać złe zasady i nie ukrywać problemów. Poruszyła także zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na dzieci i młodzież w internecie. Pani Sędzia w bardzo ciekawy sposób opowiadała o swoich doświadczeniach zawodowych. Przytoczyła historie z sali sądowej, które szczególnie zapadły jej w pamięć. Podczas wizyty zachęcała młodzież do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw. „kącika prawnego”. Uczniowie mogli dowiedzieć się również wiele o pracy sędziego. Potencjalni przyszli prawnicy mogli nawet przymierzyć togę i wziąć do ręki łańcuch sędziowski

Pani Anna Maria Wesołowska w trakcie trzeciego spotkania adresowanego przede wszystkim do rodziców omówiła kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem.. Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, szczególnie uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem. Przypomniała rodzicom o obowiązku współpracy ze szkołą w organizowaniu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Przykłady przekazane przez Panią Sędzię uświadomiły  rodzicom, jak ważną rolę odgrywają oni w życiu
i rozwoju własnych dzieci. Sędzia, omawiając przykładowe sytuacje i przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw. Podkreśliła, żeby wychować szczęśliwe i dobre dzieci potrzebny jest autentyczny rodzic, który kocha, ale również wymaga od swojego dziecka. Podkreśliła, że szkoła, to najważniejsze miejsce na świecie, bo tu buduje się przyszłość. Autorytet szkoły i rodzica oraz współpraca między nimi może zagwarantować sukces wychowawczy. Pani Sędzia mówiła o obowiązkach rodzica wobec dziecka, jak również o obowiązkach dziecka wobec rodziny i instytucji szkoły. Kluczem do wszystkiego jest rozmowa, dobra współpraca, a cel niezmiennie jeden- dobro dziecka.

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską z pewnością było bardzo ciekawą i interesującą lekcją życia, która być może skłoni niejedną osobę do refleksji i pozwoli dostrzec problemy innych w najbliższym otoczeniu.

Pani Sędzio nasza społeczność dziękuje Pani za serce, czas, cierpliwość i cenne wskazówki, które, mamy nadzieję, pozwolą nam w życiu dokonywać dobre wybory.

przejdź do galerii