Środki na założenie działalności

Stowarzyszenia
29.11.2018
Środki na założenie działalności

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków finansowych w wysokości 50 000 zł na założenie działalności gospodarczej w konkursie, który zostanie ogłoszony w połowie grudnia br., zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno- konsultacyjnym. Spotkania będzie prowadziła Edyta Bauć – Dyrektor biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Warunki pozyskania dofinansowania na założenie firmy
  2. Etapy pozyskania środków finansowych
  3. Lokalne kryteria wyboru projektów
  4. Przygotowanie wniosku, biznesplanu i załączników do konkursu

Odbędzie się 5 spotkań w następujących terminach i miejscach:

5 grudnia 2018 r. godz. 15.00 Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach ul. Mickiewicza 3/7

12 grudnia 2018 r. godz. 14.30 Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach ul. Częstochowska 96

14 grudnia 2018 r. godz. 14.30 Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie ul. Samorządowa 1 a

W celu przygotowania dla Państwa odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych i zapewnienia dogodnych warunków lokalowych, osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o zgłoszenia mailowe z podaniem wybranego przez Państwa miejsca szkolenia na adres: biuro@razemnawyzyny.pl lub sms na numer: 724 043 108.

UWAGA: Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru udział w spotkaniu odbywającym się przed naborem wniosków jest punktowany.