Aktualności

Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2021

Gmina
25.05.2022r.
Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym opracowany został Raport o stanie gminy za rok 2021.Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, tj. 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, funduszu sołeckiego i jest przedstawiany radzie gminy co roku do dnia 31 maja.Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy rozpoczyna […]
więcej