Umiem pływać

Oświata
27.09.2022
Umiem pływać

Gmina Kruszyna od kilku lat realizuje program UMIEM PŁYWAĆ, który jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu. Celem projektu jest nauka pływania uczniów w określonej grupie wiekowej. Zajęcia zawsze prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. W bieżącym roku dzieci klas III i IV szkół prowadzonych przez Gminę Kruszyna uczyły się pływać na pływalni krytej SIENKIEWICZ w Częstochowie. Szkoły zgłosiły w sumie 46 osób. Dwugodzinne zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek. Opiekę pedagogiczną nad grupą amatorów pływania sprawowali nauczycie z poszczególnych szkół. Uczniowie musieli się nauczyć pływać w ciągu 20 godzin zajęć. Cel został osiągnięty.

Na spotkaniu 26.10 br. odbyło się uroczyste zakończenie tej edycji programu. Młodym pływakom dyplomy wręczył Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Medalami uhonorowała uczniów Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, która była inicjatorką przedsięwzięcia. Wiceprezes Stowarzyszenia Sportowa Częstochowa, zadbał o regenerację sił pływaków, częstując ich słodkimi bułkami. Na finał dzieci pochwaliły się nabytymi umiejętnościami i każde z nich przepłynęło długość basenu.

Serdecznie gratulujemy młodym pływakom, życzymy dalszego doskonalenia nabytej umiejętności, zdrowia i sprawności fizycznej.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu nauki pływania. Umiejętność pływania jest nieodzownym elementem naszego życia. Przydaje się na wakacyjnych wyjazdach, pozwala uprawiać sporty wodne,  ale również  regenerować zdrowie psychiczne, korygować różnego rodzaju niedomagania zdrowotne.

Mamy nadzieję, że uda się zrealizować kolejną edycję programu  w przyszłym roku.

przejdź do galerii