Uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia Henryka Drzazgi Szkole Podstawowej w Lgocie Małej

Oświata
20.10.2020
Uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia Henryka Drzazgi Szkole Podstawowej w Lgocie Małej

Szkoła w Lgocie Małej już od dłuższego czasu nosiła się z zamiarem nadania  imienia i uzyskania prawa posiadania sztandaru. Patron szkoły, Sztandar to bardzo ważne symbole w procesie nauczania. Wykształcony szacunek do symboli danej szkoły przekłada się na uszanowanie symboli narodowych.

Procedurę nadania imienia społeczność szkoły podjęła już w ubiegłym roku. Wybór patrona musi być poprzedzony wieloma konsultacjami z radą rodziców, gronem pedagogicznym, a przede wszystkim z uczniami. W przypadku Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej od samego początku i przy akceptacji wszystkich grup społecznych kandydatem na patrona wskazany został Henryk Drzazga. To postać bardzo zasłużona dla lokalnej społeczności. Henryk Drzazga to przede wszystkim człowiek, który doprowadził do powstania budynku w dużej części przy udziale czynu społecznego. Był także nauczycielem i pierwszym kierownikiem placówki. Uwielbiał pracować z dziećmi, był oddany sprawie i miejscowości. Oprócz działalności szkolonej poczynił intensywne starania o zelektryfikowania Lgoty Małej i Teklinowa. Henryk Drzazga to wyjątkowa osobowość  dla mieszkańców Lgoty.

Zgodnie z litera prawa imię szkole nadaje rada gminy w drodze uchwały. W maju br. do Przewodniczącego Rady Gminy Kruszyna wpłynął wniosek Dyrekcji Szkoły o nadanie imienia Henryka Drzazgi Szkole Podstawowej w Lgocie Małej. W dniu 1 lipca 2020 roku Rada Gminy Kruszyna podjęła w tej sprawie jednogłośnie uchwałę nr XVI/131/2020 z mocą obowiązującą od 1.09.2020. Społeczność szkolna chciała oprócz patrona posiadać również sztandar. Rozpoczęło się więc gromadzenie środków finansowych z różnych źródeł na zakup tego pięknego symbolu przynależności do tej placówki oświatowej.

14 października 2020, nie przypadkowo, w Dzień Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia Henryka Drzazgi Szkole Podstawowej w Lgocie Małej.

Niestety z powodu stanu epidemicznego w kraju impreza miała charakter zamknięty.

O godz. 10.00 w kościele w Lgocie ks. Dariusz Con odprawił mszę świętą w intencji uczniów i nauczycieli, w trakcie której rodzice poprosili celebransa o poświęcenie sztandaru.  Ksiądz Proboszcz poświęcił sztandar przyniesiony do kościoła przez przedstawicieli rodziców uczniów.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali w budynku strażnicy. Dla zachowania zalecanych  zasad bezpieczeństwa sanitarnego liczba gości była bardzo ograniczona. Osobiście swą obecnością zaszczyciła Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, która złożyła gratulacje i podziękowała za podjętą inicjatywę. Symboliczny akt nadania Szkole imienia przekazała Dyrektorowi Szkoły wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kruszyna Elżbieta Jasak.  Listy gratulacyjne przesłali: senator RP Ryszard Majer, posłowie ziemi częstochowskiej Lidia Burzyńska, Szymon Giżyński. Ciepłe słowa dla braci szkolonej przesłała także Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Alicja Janowska. Głos zabrała radna z okręgu Lgota Mała Agnieszka Maj. Na tą doniosłą uroczystość zareagował absolwent tejże szkoły  Tadeusz Rorat, przysyłając list gratulacyjny. Pan Rorat to utalentowany, były uczeń który szczyci się tytułem naukowym  profesora dr hab. biologii molekularnej.

Tradycją jest utrwalenie nazwisk sponsorów sztandaru poprzez umieszczenie na drzewcu specjalnie przygotowanych gwoździ. I tego elementu uroczystości nie mogło zabraknąć w Lgocie. W imieniu wszystkich sponsorów symboliczny gwóźdź wbiła Wójt Gminy Kruszyna

Uroczyste przekazanie sztandaru Dyrektorowi Szkoły zostało poprzedzone odśpiewaniem hymnu narodowego. „Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, ze jest on symbolem systemu wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły”- powiedziała Dyrektor, która z kolei  z wielkim szacunkiem i powagą przekazała sztandar pocztowi sztandarowemu uczniów. „Drodzy Uczniowie. Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie symbolem Waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru, noście go z dumą”. Przedstawiciele poszczególnych klas złożyli uroczyste ślubowanie na nowo otrzymany sztandar. My Uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Henryka Drzazgi w Lgocie Małej  – przyjmując sztandar jako symbol tradycji tej szkoły, będziemy go czcić, szanować i nie splamimy jego honoru. Później odbyła się prezentacja sztandaru: na awersie jest koloru granatowego z wizerunkiem Henryka Drzazgi na środku i napisem złotymi literami Szkoła Podstawowa im. Henryka Drzazgi w Lgocie Małej i mottem” Miarą wielkości  człowieka jest to ile dobra pozostawił po sobie”, na rewersie kolor czerwony z godłem Polski i napisem Rzeczpospolita Polska.

Następnie  uczniowie odśpiewali hymn szkolny napisany przez nauczycieli,  traktujący o życiu i osobie patrona.

Uroczystość zakończyła się montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczennic szkoły.

Sztandar, to symbol honoru i godności. Dla każdej szkoły ma znaczenie szczególne, to znak Polski, ale także naszej Małej Ojczyzny.

przejdź do galerii