Urząd Statystyczny w Katowicach zaprasza do udziału w badaniu

Rolnictwo
03.12.2020
Urząd Statystyczny w Katowicach zaprasza do udziału w badaniu

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego