Odpady komunalne

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok – pobierz.


Segreguj odpady – ulotka informacyjna.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2. półrocze 2018 roku – pobierz.


Uprzejmie informuje się, że w dniu 23 maja 2018 roku została podpisana kolejna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy.

Zadanie będzie realizować firma, która dotychczas nas obsługiwała, tj. P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz ul. Sienkiewicza 58a, 29 – 100 Włoszczowa.

Umowa została zawarta na okres od 01 lipca 2018r. do 30 czerwca 2020 roku.

Firma zobowiązana jest do dostarczenia do 30 czerwca bieżącego roku kubłów na szkło.

Zwracamy się do Państwa z prośbą aby odpady (szkło) były bezpośrednio wrzucane do kubła, czyli nie może być gromadzone w worku a potem razem z workiem wrzucane do kubła.

W/w firma z terenu nieruchomości będzie odbierać:

  • odpady zmieszane – pojemnik kubeł
  • odpady zbierane selektywnie, takie jak: papier i tektura – pojemnik worek w kolorze niebieskim – NOWOŚĆ
  • szkło białe i kolorowe – pojemnik kubeł – NOWOŚĆ
  • tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe – pojemnik worek w kolorze żółtym
  • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik worek w kolorze brązowym.