Rada Gminy

Władzą uchwałodawczą gminy jest Rada Gminy składająca się z 15 radnych:

Wanda Krawczyk – Przewodniczący Rady
(pełni dyżury we wtorki w godzinach 900 – 1100)
Jerzy Peszke – Wiceprzewodniczący Rady
Milena Broniszewska – Członek Rady
Wiesława Domagała – Członek Rady
Elżbieta Jasak – Członek Rady
Roman Kołaczkowski – Członek Rady
Anna Kosela – Członek Rady
Henryk Kowalski – Członek Rady
Marek Kruk – Członek Rady
Andrzej Łapeta – Członek Rady
Adam Musiał – Członek Rady
Iwona Niemiec – Członek Rady
Piotr Rybak – Członek Rady
Andrzej Śliwakowski – Członek Rady
Józef Wąsikiewicz – Członek Rady

Uchwały Rady Gminy publikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.kruszyna.pl w dziale Prawo lokalne > Uchwały