Rolnictwo

Zgłaszanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne

Urząd Gminy Kruszyna informuje, że właściciele lub posiadacze gruntów rolnych, dokonują zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik) w uprawach i płodach rolnych bezpośrednio do przypisanego właściwego dzierżawcy obwodu łowieckiego.

Dzierżawcy obwodów łowieckich  funkcjonujących na terenie gminy Kruszyna

Nr Obwodu łowieckiego Nazwa koła Łowczy Adres korespondencyjny Tel.
8 Koło Łowieckie

Knieja

Czarek Karoń Lipie 11,

97-500 Radomsko

692 841 275
9 Koło Łowieckie

Łowiec

Mariusz Krok ul. Ogrodowa 26

42-282 Kruszyna

668 392 951
10  Koło Łowieckie

Łoś

Damian Urbaniec ul. Rędzińska 13,

42-240 Konin

601 985 800
11

Koło Łowieckie

Borsuk

Andrzej Kasprzyk ul. Kilińskiego 21,

42-200 Częstochowa

(gabinet stomatologiczny)

602 608 732

Zasięg terytorialny poszczególnych  kół łowieckich funkcjonujących na terenie Gminy Kruszyna ilustruje  załączona mapa.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu właściciela, miejscowość, numer działki ewidencyjnej, rodzaj i wielkość uszkodzonej uprawy.


Zmiana numerów telefonów do Oddziału Regionalnego KRUS  w Częstochowie oraz Placówki Terenowej w Kłobucku

W związku z modernizacją centrali telefonicznej Oddziału Regionalnego KRUS
w Częstochowie, obsługującego świadczeniobiorców z terenu województwa śląskiego, od 1 sierpnia 2019 roku ulegną zmianie numery zewnętrzne do częstochowskiego oddziału Kasy. Od tego dnia, świadczeniobiorcy, osoby pragnące zasięgnąć informacji związanych ze świadczeniami, ubezpieczeniami lub inną działalnością kasy oraz obowiązujących w tej mierze uregulowań prawnych, będą musieli wybierać inne numery do KRUS.

Informacja na ten temat widnieje już na stronie Kasy w zakładce poświęconej oddziałowi
w Częstochowie. Poniżej wykaz nowych numerów do OR KRUS w Częstochowie:

Centrala telefoniczna OR KRUS w Częstochowie- 343788511, sekretariat – 343788510.

Informacja telefoniczna:

  • ubezpieczenia – 343788584
  • emerytalno-rentowa – 343788551
  • rehabilitacja i prewencja – 343788519
  • orzecznictwo lekarskie – 343788571

E-mail: czestochowa@krus.gov.pl.

Zmianie ulegną także numery telefonów w Placówce Terenowej w Kłobucku.

Informacja telefoniczna:

  • ubezpieczenia – 343109111
  • emerytalno-rentowa – 343109117
  • rehabilitacja i prewencja oraz orzecznictwo lekarskie – 343109112

E-mail: klobuck@krus.gov.pl.