XIX Sesja Rady Gminy Kruszyna

11.09.2020r.
XIX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

16.09.2020r.
9/16/20 9:00

Informuję, że w dniu 16 września 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
7. Uchylenie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
8. Pojęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w Gminie Kruszyna– referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
9. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2020 rok– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
10. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
11. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
12. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz