XXXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

04.04.2022r.
XXXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

06.04.2022r.
4/6/22 8:30

Informuję, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz. 8.30 w sali Nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Wprowadzenie zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna– referuje Kierownik  RGKiR  P. Zbigniew Zasępa.
 6. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – referuje Kierownik  RGKiR  P. Zbigniew Zasępa.
 7. Wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XXXII/235/2022 Rady Gminy Kruszyna z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2022 – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 8. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2022 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 9. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 10. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2021 – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 11. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kruszyna.
 12. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 13. Zamknięcie obrad  XXXIII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz