XXXVI Sesja Rady Gminy Kruszyna

05.08.2022r.
XXXVI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

08.08.2022r.
8/8/22 8:00

Informuję, że w dniu 8 sierpnia 2022 r. o godz. 8.00 w sali Nr Urzędu Gminy odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kruszyna na rok szkolny 2022/2023 – referuje Sekretrz P. Małgorzata Wierzbicka.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
  5. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2022 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  6. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  7. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz