Zaproszenie na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

16.03.2022r.
Zaproszenie na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Szczegóły wydarzenia:

24.03.2022r.
3/24/22 5:00

WÓJT Gminy Kruszyna  zaprasza na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską, które odbędzie się 24 marca 2022 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kruszynie.

Temat spotkania: Jak w świetle współczesnych zagrożeń budować szczęśliwą rodzinę i bezpieczną szkołę.

Jest ono przeznaczone  dla rodziców, dziadków, opiekunów, dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników służb pomocowych.  Obejmować będzie zagadnienia dotyczące m.in.: wagi negatywnych skutków zaniedbań wychowawczych oraz tego jakie wywierają one piętno na naszych dzieciach, przemocy, agresji, cyberprzemocy, wczesnej inicjacji seksualnej.

Przed południem sędzia Anna Maria Wesołowska spotka się dwukrotnie z uczniami i wychowankami naszych placówek. Na tych spotkaniach poruszane będą tematy dotyczące wszelkich zagrożeniach współczesnego świata i ich wpływ na życie młodego człowieka. Pani sędzia spróbuje uświadomić młodym ludziom, że coś co jest: dla nich dowcipem, wybrykiem, żartem może stać się przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności.