Zapraszanie do składania wniosków w programie dotacyjnym

Zaproszenie
03.02.2020
Zapraszanie do składania wniosków w programie dotacyjnym

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem – Instytutem Rozwoju Rynku Pracy jako operatorzy projektu Śląskie Lokalnie 2020 zapraszają do składania wniosków w programie dotacyjnym finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności. Nabór wniosków rozpocznie się 2 lutego 2020 r. i potrwa do 2 marca 2020 r. Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego. Realizatorzy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości od 1000 do 5000 złotych.Więcej informacji o projekcie oraz wszystkie do złożenia wniosku dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.fioslaskie.com