Zielona Pracownia w Gminie Kruszyna

Oświata
18.05.2023
Zielona Pracownia w Gminie Kruszyna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął dziewiątą edycję konkursu na utworzenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych ,ekologicznych, geograficznych, chemiczno- fizycznych, geologicznych  „Zielona Pracownia 2023” skierowany do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich z województwa śląskiego. Z 155 zgłoszeń, które w tym roku nadesłano, Jury wyłoniło 100 najbardziej interesujących i wartościowych projektów zielonych pracowni.

Wśród nich znalazł się projekt Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie pt. „Astrobadacze z Zielonej Planety”, który zdobył uznanie i otrzymał w pierwszym konkursie „Zielona Pracownia Projekt 2023” nagrodę w wysokości 12 000,00 zł , a w drugim „Zielona Pracownia 2023”  dotację w wysokości 48 000,00 zł.

Z pozyskanych funduszy przeprowadzony zostanie remont sali, zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt w celu stworzenia  Zielonej Pracowni „Astrobadacze z Zielonej Planety” na potrzeby nauk chemiczno-fizycznych.