79. rocznica wybuchu II wojny światowej

Historia
06.09.2018
79. rocznica wybuchu II wojny  światowej

Wrzesień to miesiąc szczególny dla nas, Polaków, dla naszej pamięci historycznej i tożsamości narodowej.

W tym roku obchodziliśmy 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej, najtragiczniejszego wydarzenia XX wieku. Wojna pozostawiła po sobie rany do dziś niezagojone. Do dziś nie wiemy, gdzie  zostały pochowane ciała sześciu milionów Polaków, którzy ginęli na wszystkich frontach wojny czy w obozach zagłady.

W czasie wojny ginęli wszyscy: dzieci, starsi, wojskowi, cywile, prości i uczeni. Wojna dotknęła wszystkich Polaków. Nie oszczędziła również mieszkańców Kruszyny i okolic.

W poniedziałek 4 września 1939 roku hitlerowcy dokonali egzekucji na bezbronnej ludności Kruszyny. Pod murem miejscowego cmentarza rozstrzelano 40 osób. Pretekstem było zastrzelenie żołnierza niemieckiego, o które niesłusznie posądzono  Polaków. Mord bezbronnej ludności cywilnej objął swym zasięgiem również mieszkańców Bab, Jackowa i Widzowa.

Śmierć tych ludzi nie była potrzebna!

Dlatego nie możemy nigdy zapomnieć o tych krwawych wydarzeniach, a naszym obowiązkiem jest oddanie hołdu wszystkim poległym.

Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej miały miejsce 2. września w Kruszynie. Uroczystość uświetnili swą obecnością: pani wójt gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, panią Halina Rozpondek – poseł na sejm RP, major Krzysztof Ciupis wraz z Korpusem Kadetów z Częstochowy, przedstawiciel Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP – major Stanisław Wojtania, kapitan Tadeusz Kromołowski, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych – prezes ppłk. Jan Trzciński, major Jan Cichoń, porucznik Bonifacy Zych, major Stanisław Kania, przedstawiciele Starosty Powiatu Częstochowskiego- Aneta Huras-Skorupa, Edyta Waryś, pan Adrian Musiał – asystent Pani Jadwigi Wiśniewskiej – posła do Parlamentu Europejskiego, radni Gminy Kruszyna z przewodnicząca Panią Wandą Krawczyk, dyrektor Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach z pocztem sztandarowym, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Kruszyna z pocztami sztandarowymi, prezesi jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi, zarząd i działacze Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny z panią Prezes Magdaleną Wysmołek, sołtysi z terenu gminy Kruszyna.

O godz. 11:00 rozpoczęła się uroczysta msza święta w kościele parafialnym św. Macieja   w Kruszynie, którą, w intencji poległych, odprawił ks. proboszcz Dariusz Con. Nabożeństwo miało niezwykle podniosły charakter. Pochylone barwne sztandary podczas ofiarowania i dostojne brzmienie pieśni w wykonaniu orkiestry dętej pod kierownictwem pana Andrzeja Powroźnika dawały niepowtarzalny, podniosły nastrój uroczystości.

Po mszy zostało zaprezentowane widowisko patriotyczne upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej i „krwawego poniedziałku w Kruszynie” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie. Oprawę muzyczną zapewnił Adam Dobrakowski – absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia w Warszawie, akompaniując na akordeonie pieśni patriotyczne śpiewane przez Malwinę Tkacz – studentkę prawa i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczennicę szkoły w Kruszynie. Widowisko przygotowała pani Justyna Milejska-Cień.

Po inscenizacji pani wójt oraz zaproszeni goście wygłosili stosowne przemówienia, w których wielokrotnie podkreślali, że wojna jest złem, niosącym śmierć niewinnych ludzi. Toteż my, współcześni, powinniśmy przeciwdziałać wszelkim przejawom zła na świecie.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod  pomnik pamięci ofiar II wojny światowej, gdzie przy dźwiękach werbli, odbył się apel poległych, po którym poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem .

Uczczenie ofiar II wojny światowej miało również miejsce w Widzowie w dniu 4. września.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele Nawiedzenia NMP w Widzowie w intencji zamordowanych 4 września 1939 roku mieszkańców Widzowa. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz lokalnych na czele z panią wójt Jadwigą Zawadzką, radni gminy, poczty sztandarowe  Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II  w Widzowie i straży pożarnej z Widzowa, nauczyciele i uczniowie oraz społeczność lokalna.

Po uroczystej mszy nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych oraz wszystkich uczestników uroczystości ulicą Żwirki i Wigury w kierunku pomnika upamiętniającego to tragiczne wydarzenie.

Po odśpiewaniu hymnu zabrała głos Pani Wójt,  przypominając historię tragicznych wydarzeń II wojny światowej. W swoim przemówieniu Pani Wójt  zaapelowała do młodego pokolenia o pamięć o ofiarach wojny. Następnie uczniowie szkoły podstawowej w Widzowie przygotowani przez panią Agnieszkę Kuźnicką zaprezentowali program artystyczny nawiązujący do minionych wydarzeń.  W czasie apelu wybrane delegacje oddały hołd poprzez złożenie kwiatów z biało-czerwonymi szarfami.

Dramat II wojny światowej nie jest tylko doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Pamiętać o nich będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni o swej przeszłości, skazany jest na bolesne doznania.

Niech na zawsze w pamięci naszego narodu pozostaną imiona tych, którzy życie oddali dla ojczyzny. To dzięki nim możemy żyć teraz w wolnej ojczyźnie. Niech ich niezłomna i bohaterska postawa będzie dla nas drogowskazem w nauce, pracy i służbie dla Rzeczypospolitej.

Chwała bohaterom!

 

Justyna Milejska Cień
Paweł Klekot
przejdź do galerii